algemeen

Selecteer een pagina:

Experts in de onderbouw

Het Twickel College Borne is een onderbouwlocatie voor leerlingen die kiezen voor het vmbo, havo of atheneum. Gedurende de eerste twee leerjaren volgen ongeveer 365 leerlingen onderwijs binnen een kleinschalige leeromgeving. Dit is een prettige en veilige opstap richting de bovenbouw. Leerlingen voelen zich in Borne snel vertrouwd en worden gezien. De mentor heeft een belangrijke rol in de begeleiding. Met een team van ongeveer 45 medewerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel, dragen we zorg voor onze leerlingen. Wij zijn experts in de onderbouw. Persoonlijke aandacht, maatwerk en betekenisvol onderwijs zijn de pijlers van ons onderwijs.

De mentor begeleid je

De mentor helpt de leerlingen om een goede start te maken en zich snel thuis te voelen. In de wenweek zijn er gezellige en sportieve activiteiten, zodat leerlingen en mentor elkaar snel leren kennen. Ook het ontwikkelen van studievaardigheden is belangrijk bij de start in de brugklas. De mentor helpt met het leren plannen en organiseren van het schoolwerk. In de eerste klas staat er naast een vast mentoruur ook een coachingsuur op het rooster. Tijdens dit uur is er ruimte voor individuele gesprekjes. De mentor heeft regelmatig contact met ouders en kan indien wenselijk extra ondersteuning aanvragen binnen de school.

Laptop als ondersteuning van ons onderwijs

We vinden het belangrijk om onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst en vaardig te maken in de digitale maatschappij waarin zij opgroeien. Vanaf leerjaar 1 werken onze leerlingen met een eigen laptop. Deze kan via school of privé worden aangeschaft. Naast boeken en werkboeken biedt de laptop mogelijkheden om gebruik te maken van moderne onderwijsmiddelen. Daarnaast helpt de laptop om het onderwijs te personaliseren en aan te sluiten bij de behoefte van de leerling.


Differentiëren in de klas

Ons onderwijs bieden we aan in dakpanklassen: leerlingen werken en worden getoetst op de laagste dakpan. Binnen de klas waarin de leerling is geplaatst krijgt hij/zij les op het niveau waarop hij/zij is binnen gekomen vanuit de basisschool. Dit niveau is vastgesteld vanuit het onderwijskundig rapport. Wanneer de leerling op een hoger niveau gaat werken voor een vak, dan zullen er voor dat betreffende vak uitsluitend cijfers worden gegeven op de hogere dakpan. We gaan uit van kansrijk bevorderen, waarbij de leerling perspectief heeft om de leerjaren goed door te komen.

Na twee jaar in Borne begeleiden we de leerlingen bij de overstap naar de bovenbouwlocaties van de Scholengroep Carmel Hengelo.

Het Twickel College Borne biedt de volgende dakpan-klassen:

• Klas 1 + 2 vmbo basis/ kader (BK)

• Klas 1 + 2 vmbo kader / theoretisch (KT)

• Klas 1 + 2 vmbo theoretisch / havo (TH)

• Klas 1 +2 havo/ atheneum (HA)


Twickel College Borne op weg naar toekomstbestendig onderwijs:

  • Toekomstgerichte vaardigheden Het oefenen en aanleren van 21ste-eeuwse vaardigheden is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Zowel binnen vaklessen, als binnen projecten besteden we aandacht aan het oefenen en reflecteren op deze vaardigheden.
  • Projectmatig werken Binnen de projecturen leren en werken leerlingen vakoverstijgend. Leren door te ervaren en te ontdekken, zowel binnen als buiten de school is een belangrijk uitganspunt. We nodigen gastdocenten uit en dagen leerlingen uit zelfstandig of in groepjes aan de slag te gaan met opdrachten. Voorbeelden van projecten zijn ‘Ik en mijn omgeving’ en ‘Bewegen’.
  • Keuze voor leerlingen Om leerlingen de ruimte te bieden naast het reguliere programma ook eigen keuzes te maken, is er een activiteitenprogramma opgezet waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten zijn leerjaar en klas overstijgend.
Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

Noodzakelijke cookies
Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Privacy overzicht
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Ingeschakeld Uitgeschakeld