DMR

Selecteer een pagina:

Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

De decentrale medezeggenschapsraad (DMR) is het overlegorgaan binnen het Twickel College

Borne tussen ouders, leerlingen, medewerkers en schoolleiding. De DMR is dienstbaar aan de leefgemeenschap die de school is en aan de kwaliteit van het onderwijs op locatie. Tevens probeert de DMR belangen van iedere betrokkene binnen de school in een gezonde balans te krijgen met elkaar: leerlingen, personeel, ouders/verzorgers, de schoolleiding en de school als organisatie.

Het actief meedenken over beleidsthema’s binnen onze school gebeurt op positieve en constructief-kritisch manier. Dat betekent dat wij als deelmedezeggenschapsraad actief gebruik maken van onze rechten: recht op overleg en advies, informatie-, instemmings- en initiatiefrecht. We streven ernaar om openheid en transparantie van informatie en zaken te realiseren op locatie.

Aan de start van het nieuwe schooljaar 23/24 bestaat de DMR uit de volgende personen:

 • Lydia Kamping (onderwijsondersteuner & lid)
 • Sjoerd Kuipers (docent & lid)


  Op regelmatige basis vinden er vergaderingen plaats tussen de DMR en de schoolleiding. De personeelsgeleding van de DMR heeft periodiek overleg met de schoolleiding. Circa 6 keer per jaar is er een overlegvergadering met de voltallige DMR, inclusief de schoolleiding. Heeft u een opmerking over, tip voor of vraag aan de DMR? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Sjoerd Kuipers via: s.kuipers@carmelhengelo.nl

  Wij gebruiken cookies

  Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Kom meer te weten over welke cookies we gebruiken of pas ze aan onder instellingen.

  Noodzakelijke cookies
  Wij plaatsen essentiële cookies en analytische cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken, je cookie-instellingen kunnen vastleggen en om anonieme gegevens over het gebruik van onze website te kunnen analyseren.
  Ingeschakeld Uitgeschakeld
  Privacy overzicht
  Ingeschakeld Uitgeschakeld
  Marketing cookies
  Ingeschakeld Uitgeschakeld