Documenten/regelingen

Hier vindt u de diverse documenten en regelingen die gelden bij ons op school en informatie over ons onderwijs.

Het Onderwijs

Experts in de onderbouw
Borne is een onderbouwlocatie voor leerlingen die kiezen voor het vmbo, havo of atheneum. Gedurende de eerste twee leerjaren volgen ongeveer 335 leerlingen onderwijs binnen een kleinschalige leeromgeving. Dit is een prettige opstap richting de bovenbouw. Leerlingen voelen zich in Borne snel vertrouwd en worden gezien. De mentor heeft een belangrijke rol in de ondersteuning. Met een team van ongeveer 40 medewerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel, begeleiden we onze leerlingen. Wij zijn experts in de onderbouw.

De bouwstenen voor ons onderwijs zijn: persoonlijke aandacht, maatwerk en betekenisvol onderwijs. We werken als team samen met leerlingen en ouders aan het (door)ontwikkelen van ons onderwijs en bieden leerlingen kansen om zich als persoon te ontwikkelen. Lees meer over ons onderwijs

Lestijden

Borne:

1. 08.15 - 09.00 u
2. 09.00 - 09.45 u
3. 09.45 - 10.30 u
P. 10.30 - 10.45 u
4. 10.45- 11.30 u
5. 11.30 - 12.15 u
P. 12.15 - 12.45 u
6. 12.45 - 13.30 u
7. 13.30 - 14.15 u
P. 14.15 - 14.30 u
8. 14.30 - 15.15 u
9. 15.15 - 16.00 u

Vakanties

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Herfstvakantie

10 okt. 2020 t/m 18 okt. 2020

Kerstvakantie

19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021

Voorjaarsvakantie

20 feb. 2021 t/m 28 feb. 2021

Pasen

3 t/m 5 apr. 2021

Meivakantie

24 apr. 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsweekend

13 mei 2021 t/m 16 mei 2021

Pinksteren

22 mei 2021 t/m 24 mei 2021

Zomervakantie

10 jul. 2021 t/m 22 aug. 2021


Jaarplanning


Algemene schoolbijdrage

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas

€ 3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€ 4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€ 1,50

Leerlingenvereniging

€ 1,50

Totaal

€ 25,00


Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Borne

Schoolgids

Deze digitale schoolgids informeert u over de belangrijkste zaken van Het Twickel College. Naast informatie over de organisatie, het onderwijs en de verschillende regelingen bij ons op school, wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.

Leerlingenstatuut

Scholengroep Carmel Hengelo ziet het als haar taak om onderwijs te bieden en om de leerlingen hulp te bieden en te begeleiden zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en kritische mensen die op eigen benen kunnen staan. Daarvoor is een uitnodigend, veilig en plezierig leer- en werkklimaat een belangrijke voorwaarde. Leerlingen moeten weten wat hun rechten en plichten zijn, deze worden beschreven in het leerlingenstatuut.

Overgangsnormen

Toelatingsbeleid

Klachtenregeling

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit:

mevrouw A. Beukers
mevrouw ter Wal
mevrouw ter Braak
de heer Haverkamp
de heer Busscher
de heer Relker
de heer Zwerink

Ouderavond klas 1 20-21 Borne

Ouderavond klas 2 20-21 Borne